שיחות סוריות-איראניות לקדום שיתוף הפעולה בתחום התקשורת והשדור ברדיו בטיליביזיה ובלווין

טהראן – סאנא

מנכ”ל הרשות הכללית של הרדיו והטיליביזיה נאיף עבידאת דן היום בטהראן עם ד”ר עלי אל-עסקרי מנכ”ל הרדיו והטיליביזיה האיראניים בדרכים ובמכנזם לקדום שיתוף הפעולה הטכני בין שני הצדדים בתחום התקשורת והשדורים של הרדיו, הטיליביזיה והלווין.

במהלך הפגישה החליפו שני הצדדים את הדיעות והרועיונות בקשר לשיתוף הפעולה בתחום הטכני וההנדסי ובמצרכי העבודה ברדיו ובטיליביזיה.

אל-עסקרי ראה כי כינוס הוועידות בתחום טכניקות התקשורת הוא צעד מועיל כדי לאפשר את בדיקת נסיונותיהם של אחירים, בכדי להנות מהם בצל ההתקדמות התקשורתית המואצת שחוזה העולם היום.

הוא שבח את מאמצי התקשורת הסורית אשר אבדה מספר מעובדיה בתחום התקשורת, אשר עבדו כדי לשדר תמונה אמיתית לעולם בקשר למלחמת הטרור שלה נחשפה סוריה.