משרד הבריאות השיק קמפיין חיסונים נגד מחלת פוליו

דמשק- סאנא

משרד הבריאות השיק היום קמפיין חיסונים לאומי נגד מחלת פוליו, שימשיך עד 11 לחודש השוטף, ויכלול את הילדים מתחת לגיל חמש.

יש לציין כי משרד הבריאות נקט בכל הצעדים הדרושים להצלחת הקמפיין שבמהלכו יקבלו חיסון 2,97 מיליון ילדים בכל המחוזות ובאמצעות מרכזי הבריאות והצוותים הניידים שיבקרו בגני הילדים ובמרכזי הקליטה הזמנית.

עוד נמסר כי משרד הבריאות הקצא 1500 צוותים ניידים שבהם השתתפו 9500 עובדי בריאות מוכשרים.