חלופי תרופות והקמת תעשיות משותפות לתרופות בין סוריה ובילרוס

דמשק – סאנא

שר הבריאות ד”ר נזאר יאזג’י דן עם סגן שר הבריאות הבילרוסי וויצליו שילו והמשלחת הנלווית אליו בחזוק שיתוף הפעולה בתחומי חלופי תרופות ואפשרות הקמת תעשיות משותפות לתרופות ולמכשורים רפואיים, וחלופי נסיון רפואי.

שר הבריאות הדגיש כי המשרד מוכן להקל על חברות התרופה הבילרוסיות את ההליכים כדי לרשום את מוצריהן בסוריה, בכדי לענות לצורכי השוק המקומי, וציין כי התרופות מתעשיה לאומית מכסות כ-90 אחוזים מצורכי השוק המקומי, בעוד שיש צורך לתרופות של מחלות ממאירות.

שילו מצדו הביע את רצון ארצו בחזוק שיתוף הפעולה עם סוריה ופתיחת שווקי הריפואה והתרופות בניהן.