מבזקים

נבחרת סוריה האולומפית לכדורגל התגברה על מקבילתה של האמיריות הערביות המאוחדות, במשחקי אסיא

ג’אקרטא – סאנא

נבחרת סוריה האולומפית פתחה את השתתפותה במשחקי אסיא המתקימים כעת באינדוניזיה בנצוח מקבילתה של האמיריות הערביות המאוחדות בשער אחד, במסגרת הסבב הראשון של הקבוצה השלישית, שכוללת גם את נבחרות סין וטימור המזרחית.