הטרור הגיע גם כן לתל אלאשערי הארכיאולוגי במחוז דרעא