דיונים סוריים איראניים בתחום המשפטי

דמשק – סאנא

שר המשפטים הישאם א-שעאר נפגש היום בדמשק עם השגריר האיראני ג’ו’אד טורק אבאדי ודן עימו בחיזוק קשרי שיתוף הפעולה החוקי והמשפטי בנוסף לדרכי פיתחום בהתאם לאינטרסי שתי המדינות הידידות.

שני הצדדים הדגישו את חשיבות הסכמי שיתוף הפעולה המשפטי בתחומים האזרחי, המסחרי והפללי בנוסף לענייני הסגרת הפושעים, העברת הנידונים למאסר והטיפול ביירושות.

שניהם העילו על נס את עומקם של הקשרים הבילטראליים בנוסף להמשך התיאום ובמיוחד בתחום הלוחמה בטרור.