ספורט

נבחרת סוריה האולומפית לכדורגל התגברה על מקבילתה של האמיריות הערביות המאוחדות, במשחקי אסיא

ג’אקרטא – סאנא נבחרת סוריה האולומפית פתחה את השתתפותה במשחקי אסיא המתקימים כעת באינדוניזיה בנצוח מקבילתה של האמיריות הערביות המאוחדות בשער אחד, במסגרת הסבב הראשון של הקבוצה השלישית, שכוללת גם …

עוד ידיעות