הגולן

סוריה קוראת למועצת הביטחון הבינ”ל לחייב את ישראל להפסיק מדיניות ההתנחלות הבלתי חוקית בגולן הכבוש

דמשק – סאנא סוריה הדגישה כי המשך מדיניות ההתנחלות התוקפנית בגולן הסורי הכבוש על ידי שלטונות הכיבוש הישראלי, נועד להשתלט על שטחי תושבינו שם, והדגישה כי הגולן הוא חלק בלתי …

עוד ידיעות

האזרחים הסורים בגולן הסורי הכבוש הדגישו את דביקותם בזהות הסורית

אלקונייטרה – סאנא האזרחים הסורים בגולן הסורי הכבוש הדגישו את דביקותם בזהות הלאומית הסורית ואת סרובם לכל המעשים הישראליים והצעדים הישראליים הפסולים בגולן שבאו לידי ביטוי בהכרזתו של ראש הממשלה …

עוד ידיעות

הפטרירך יאזג’י אמר הגולן ימשיך להיות סורי ואנו קוראים להסרת הסנקציות המוטלות על העם הסורי

דמשק – סאנא הפטרירך יוחנא העשירי יאזג’י ראש כניסית אנטאקיה ושאר המזרח לרום אורתודוקס אמר במהלך המסה שהקים היום לרגל חג הפסחא בקטדרילה אל-מרימיה בדמשק: ( אנו מתפללים למען אחדות …

עוד ידיעות