הארועים בשטח

יחידות של הצבא השמידו ריכוזי וקיני טרור בפאתי חמא ואידלב

חמאת ואידליב – סאנא יחידות מהצבא הערבי הסורי השמידו ריכוזים וקינים לטרוריסטים שבפרברי חמאת הצפוני ואידליב הדרומי, במסגרת התגובות על הפרותיהם החוזרות ונושנות להסכם איזור הפחתת ההסלמה, ועל התקפותיהם נגד …

עוד ידיעות

יחידות הצבא הערבי הסורי מרחיבות את המבצעים שלהן נגד הטרוריסטים

 מחוזות –סאנא יחידות הצבא הערבי הסורי מרחיבות את המבצעים שלהן נגד הטרוריסטים בפריפריה הדרומית של מחוז אידליב והשמידו כמה קינים וביצורים שלהם בוואדי חוויר,חאן שייח’ון ותלמניס שבפריפריה הדרומית של אידליב …

עוד ידיעות

בתגובה על התקפותיהם של הטרוריסטים יחידה מהצבא השמידה קנים של ג’בהת א-נוסרה בקלעת אלמדיק 

חמא – סאנא יחידות הצבא הערבי הסורי הפועלות בפריפריה הצפונית של חמא היפנו מכות אינטנסיביות נגד תנועות וריכוזי קבוצות הטרור בתגובה על הפרותיהן החוזרות ונשנות נגד ההסכם על האזור מופחת …

עוד ידיעות

יחידות מהצבא חיסלו קבוצות טרור שהפירו את ההסכם על האזור מופחת ההסלמה באידליב

 אידליב – סאנא יחידות מהצבא הערבי הסורי הפועלות בפריפריה הצפונית של חמא חיסלו קבוצות טרור שהפירו את ההסכם על האזור מופחת ההסלמה בכמה מהעיירות בפריפריה הדרום מזרחית של אידליב. שליח …

עוד ידיעות