חדשות מקומיות

הקהילות הנוצריות חוגגות בחג המולד: קריאות והפצרות להגשים ניצחון מלא נגד הטרור

דמשק – סאנא העידות הנוצריות בסוריה חגגו היום בחג המולד חג הולדתו של המשיח, שליח האהבה והשלום באמצעות קיום מיסות ותפילות בכנסיות ובמקומות הפולחן. בקתדרלה מר ג’רג’ס הפטריארכיה לסרינים אורתודוקסים …

עוד ידיעות

מיסת חג המולד בכניסייה המרונית של דמשק … גאנם: המשיח בא ללמד אותנו אהבה,  סליחה  וסולחנות

דמשק-סאנא הקהילות הנוצריות בסוריה חגגו את יום הולדתו המפואר של המשיח, שליח האהבה והשלום, באמצעות קיום מיסות ותפילות בכניסיות ובמקומות הפולחן. בכניסיית מאר אנטוניוס, הדיוקציה המרונית של דמשק, בבאב תומא …

עוד ידיעות

הגורמים הנוגעים בדבר מצאו כלי נשק ותחמושת מגוונים מקורם אמריקאי משרידי הטרוריסטים בסביב כפר אלסען אלאסוד בצפון עיר חומס

חומס – סאנא במסגרת השתלמות אבטחת האזורים המשוחררים מידי הטרור ובשיתוף פעולה עם התושבים, הגורמים הנוגעים בדבר בחומס מצאו כלי נשק ותחמושת ממוצא אמריקאי משרידי הטרוריסטים היו נסתרים בבאר בסביב …

עוד ידיעות