סוריה והעולם

כוזברי: הסיבוב הרביעי בוועדת הדיון בחוקה דן בעקרונות הלאומיים ובהחזרת הפליטים

ז’נבה – סאנא ראש המשלחת הלאומית לישיבות ועדת הדיון בחוקה בז’נבה, ד”ר אחמד אל-כוזברי, הדגיש כי הסיבוב הרביעי של ישיבות הוועדה, שהסתיים אתמול, עסק בכמה נושאים, כולל העקרונות הלאומיים והתיק …

עוד ידיעות