מדיני

משרד החוץ הפלסטיני.. האדישות הבינלאומית כלפי פשעי הכיבוש משקפת את הסכמת הקהילה הבינלאומית

אלקודס הכבושה – סאנא משרד החוץ הפלסטיני חזר על הדגשת כי המשך התקפת הפלסטינים ורכושם על ידי המתנחילים הישראלים, הנעשית בשמירתם של כוחות הכיבוש הישראלי, הוא כמעין טרור מאורגן, וציין …

עוד ידיעות

סבאע’ צריך לשים קץ לפוליטיזציה של הפעילות האינושית בסוריה ולתמוך במאמציה בתחומים האינושי והפתוח

ניו יורק – סאנא נציג סוריה הקבוע ליד האו”ם בסאם אל-סבאע’ הדגיש את הצורך לשים קץ לפוליטיזציה הפעילות האינושית בסוריה, ולתמוך במאמציה בתחום האינושי ובתחום הפתוח כדי לאפשר שיבתם של …

עוד ידיעות

משרד החוץ הפלסטיני על הקהילה הבינלאומית לחייב את הכיבוש לעצור את פשעיו נגד הפלסטינים

אלקודס  -סאנא משרדהחוץ הפלסטיני גינה בהודעה שפרסם היום את פשעי כוחות הכיבוש והמתנחלים נגד העם הפלסטיני ואדמתו, שהאחרון שבהם פשיטתם על חרבת סמרה, מכחול וחמסה אלפוקה בעמקים הצפוניים, והרסו אוהלי …

עוד ידיעות