בריאות

משרד הבריאות: שעור הדביקות והתמותות בשפעת ”איתש וואן אן וואן ”בסוריה אינו עולה על זה העולמי

דמשק – סאנא מנהל המחלות המדביקות והממאירות במשרד הבריאות ד”ר אחמד דמיריה הדגיש כי שעור הדביקות והתמותות במחלת שפעת ” איתש וואן אן וואן ” אינה עולה על השעור העולמי, …

עוד ידיעות

שר הבריאות: קורסים לקדום הכשרת צוותי רופאים ברוסיה ויבוא נסיובים ותרופות לסרטאן מקופה

דמשק – סאנא שר הבריאות נזאר יאזג’י אמר כי בקוריו האחרונים ברוסיה ובקופה באים במסגרת המאמצים הממושכים שעושה משרד הבריאות כדי למצוא מקורות חדשים לכמה נסויבים ותרופות איכותיים , כדי …

עוד ידיעות