עסקים וכלכלה

החברה הסורית לתלבושת מיצרת מוצרים בהקף 1.125 מיליארד לירה ומוכרת ב- 1.115 מיליארד לירה במהלך 7 חודשים

דמשק – סאנא למרות המחסור במספרם של העובדים, המכונות הוותיקות, נוכחותה בעומק הע’וטה המזרחית, איומי הטרוריסטים עליה, ועל הפועלים שעובדים בה למשך שנות המשבר והחשפותה לפגזים רבים לפני שחרור הע’וטה …

עוד ידיעות