עסקים וכלכלה

סימנר על איכות הברור

דמשק – סאנא פעילי איכות היצור הערבי בשיתוף פעולה מדעי עם הפקולטה “סמאראת פזנס” המתמחה בתחום המשפט והברור ומרכז הצדק לברור כינסו סימנר על אודות איכות היצור ופעולות הברור לפי …

עוד ידיעות