עסקים וכלכלה

הצלחת ניסיון גידולי האורז האווירי בטרטוס, והדגנים יועברו לחקלאים בעונה הבאה

טרטוס – סאנא מרכז המחקרים המדעיים החקלאיים בטרטוס הכריז על הצלחת ניסיון זריעת האורז האווירי לראשונה במרכז המחקרים זאהד, שבו יהיה יצור הדגנים כדי להעבירם לחקלאים בעמק עקאר בשנה הבאה. …

עוד ידיעות