עסקים וכלכלה

שיחות סוריות-עירקיות להפעלת העבודה המשותפת בתחום הסביבתי והמאבק בצחיחות והדרדרות האדמה

דמשק – סאנא שר המינהל והסביבה המקומית, חוסיין מח’לוף, שוחח עם שר החקלאות העיראקי מוחמד כארים אלח’פאג’י והמשלחת הנלוות אליו לפיתוח יחסים ועבודה משותפת בתחום העבודה הסביבתית ולמצוא מנגנונים להילחם …

עוד ידיעות