עסקים וכלכלה

הוועדה הסורית-רוסית לשיתוף פעולה מסחרי וכלכלי דנה בתוצאות ישיבותיה

דמשק – סאנא הוועדה הסורית-רוסית של שיתוף הפעולה המסחרי, הכלכלי, המדעי והטכני כינסה הערב ישיבה מורחבת במעון הממשלה ודנה במהלכה בתוצאות הפגישות שהיו בראשותם של שר החוץ והמהגרים ו’ליד אל-מועלם …

עוד ידיעות