الرئيسية / أرشيف الوسم : کرونا در روسیه

أرشيف الوسم : کرونا در روسیه

آخرین آمار کرونا در روسیه || 799 فوتی و شناسایی 19 هزار مورد جدید

مسکو-سانا وزارت بهداشت روسیه طی 24 ساعت گذشته /799/ نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و /18856/ مورد جدید ابتلا ثبت شده است. ستاد مبارزه با ویروس کرونا …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در روسیه || 798 فوتی و شناسایی بیش از 19.5 هزار مورد جدید

مسکو-سانا وزارت بهداشت روسیه طی 24 ساعت گذشته 798 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 19509 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. ستاد مبارزه با ویروس کرونا …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در روسیه || 769 فوتی و شناسایی بیش از 22 هزار مورد جدید

مسكو-سانا وزارت بهداشت روسیه طی 24 ساعت گذشته 769 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و   22160 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. ستاد مبارزه با ویروس کرونا در …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در روسیه || 790 فوتی و شناسایی بیش از 22 هزار مورد جدید

مسكو-سانا وزارت بهداشت روسیه طی 24 ساعت گذشته 790 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و  22.5 هزار مورد جدید ابتلا ثبت شده است. ستاد مبارزه با ویروس کرونا در …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در روسیه || 792 فوتی و شناسایی 23807 مورد جدید

مسكو-سانا وزارت بهداشت روسیه طی 24 ساعت گذشته 792 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 23807 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. ستاد مبارزه با ویروس کرونا …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در روسیه || 794 فوتی و شناسایی 23564 مورد جدید

مسكو-سانا وزارت بهداشت روسیه طی 24 ساعت گذشته 794 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 23564 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. ستاد مبارزه با ویروس کرونا …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در روسیه || 799 فوتی و شناسایی بیش از 23 هزار مورد جدید

مسكو-سانا وزارت بهداشت روسیه طی 24 ساعت گذشته 799 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 23270 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. ستاد مبارزه با ویروس کرونا …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در روسیه || 799 فوتی و شناسایی 23947 مورد جدید

مسكو-سانا وزارت بهداشت روسیه طی 24 ساعت گذشته 799 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 23947 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. ستاد مبارزه با ویروس کرونا در …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در روسیه || 795 فوتی و شناسایی23811 مورد جدید

مسكو-سانا وزارت بهداشت روسیه طی 24 ساعت گذشته 795 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 23811 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. ستاد مبارزه با ویروس کرونا در …

أكمل القراءة »

آخرین آمار کرونا در روسیه ||784 فوتی و شناسایی 23770 مورد جدید

مسكو-سانا وزارت بهداشت روسیه طی 24 ساعت گذشته 784 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 23770 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. ستاد مبارزه با ویروس کرونا …

أكمل القراءة »