الرئيسية / أرشيف الوسم : جهان

أرشيف الوسم : جهان

آمار جهانی کرونا؛ کووید تاکنون بیش از 6 میلیون و 230 هزار قربانی گرفته است

پایتخت ها-سانا طبق آخرین آمار منتشر‌شده مجموع شمار قربانیان کرونا در سراسر جهان از مرز 6 میلیون و 230 هزار نفر را در جهان گرفته است. برساس آخرین آمار جهانی …

أكمل القراءة »

آمار جهانی کرونا؛ کووید تاکنون بیش از 6 میلیون و 208 هزار قربانی گرفته است

پایتخت ها-سانا طبق آخرین آمار منتشر‌شده مجموع شمار قربانیان کرونا در سراسر جهان از مرز 6 میلیون و 208 هزار نفر را در جهان گرفته است. برساس آخرین آمار جهانی …

أكمل القراءة »

کرونا تاکنون در جهان بیش از 6 میلیون و 183 هزار قربانی گرفته است

پایتخت ها-سانا طبق آخرین آمار منتشر‌شده مجموع شمار قربانیان کرونا در سراسر جهان از مرز 6 میلیون و 186 هزار نفر را در جهان گرفته است. برساس آخرین آمار جهانی …

أكمل القراءة »

کرونا تاکنون در جهان بیش از 6 میلیون و 183 هزار قربانی گرفته است

پایتخت ها-سانا طبق آخرین آمار منتشر‌شده مجموع شمار قربانیان کرونا در سراسر جهان از مرز 6 میلیون و 183 هزار نفر را در جهان گرفته است. برساس آخرین آمار جهانی …

أكمل القراءة »

کرونا تاکنون در جهان بیش از 6 میلیون و 175 هزار قربانی گرفته است

پایتخت ها-سانا طبق آخرین آمار منتشر‌شده مجموع شمار قربانیان کرونا در سراسر جهان از مرز 6 میلیون و 175هزار نفر را در جهان گرفته است. برساس آخرین آمار جهانی پایگاه …

أكمل القراءة »

کرونا جان بیش از 6 میلیون و 23 هزار نفر را در جهان گرفت

پایتخت ها-سانا طبق آخرین آمار منتشر‌شده مجموع شمار قربانیان کرونا در سراسر جهان از مرز 6 میلیون و 33  نفر را در جهان گرفته است براساس آخرین آمار جهانی پایگاه …

أكمل القراءة »

کرونا جان حدود 5 میلیون و 990 هزار نفر را در جهان گرفت

پایتخت ها-سانا طبق آخرین آمار منتشر‌شده مجموع شمار قربانیان کرونا در سراسر جهان از مرز 5 میلیون و 990  نفر را در جهان گرفته است. براساس آخرین آمار جهانی پایگاه …

أكمل القراءة »

آمار جهانی کرونا؛ شمار جانباختگان به مرز 6 میلیون نفر نزدیک شد

پایتخت ها-سانا طبق آخرین آمار جهانی کرونا، شمار جانباختگان به مرز 6 میلیون نفر نزدیک شده است برساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطلاعاتی “ورلد او مترز” تا صبح امروز 435 …

أكمل القراءة »

کرونا جان حدود 5 میلیون و 922 هزار نفر را در جهان گرفت

پایتخت ها-سانا طبق آخرین آمار جهانی کرونا، کرونا جان بیش از 5 میلیون و 922 هزار نفر را در جهان گرفته است. برساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطلاعاتی “ورلد او …

أكمل القراءة »

آمار جهانی کرونا؛ مجموع جانباختگان از مرز 5 میلیون و 613 نفر گذشت

پایتخت ها-سانا طبق آخرین آمار جهانی کرونا، شمار جانباختگان کرونا در جهان به بیش از 5 میلیون و 613 هزار نفر رسید براساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطلاعاتی “ورلد او …

أكمل القراءة »