اولین سفر هواپیمای مسافربری ایرباس 340 بازسازی شده توسط متخصصان ملی از فرودگاه بین المللی دمشق به دبی

دمشق – سانا

هواپیمای مسافربری ایرباس 340 متعلق به شرکت هواپیمایی جمهوری عربی سوریه که توسط کارشناسان و متخصصان ملی بازسازی شده است ، امروز اولین پرواز خود را به دبی انجام داد.

مهندس على حمود وزیر حمل و نقل کشورمان توضیح داد: بازسازی  این هواپیمای مسافربری توسط متخصصان ملی تاکید می کند که ملت سوریه برای مقابله با هر شرایطی قویتر شده اند .

وزیر حمل و نقل کشورمان ضمن اشاره به اینکه بازسازی این هواپیمای مسافربری در چارچوب طرح وزارت حمل و نقل برای تقویت نقش مؤسسه هواپیمایی سوریه و بازگشت رونق به آن است بیان کرد: این هواپیمای مسافربری که با ظرفیت 300 صندلی و 24 صندلی فرست کلاس می تواند به مدت 16 ساعت به طور مستمر پرواز کند.

 

ثناء/غیاث/م.خ