استاندار حمص: کارگاه های تعمیر و متخصصان به عملیات تعمیر در شهر پالمیرا آغاز کردند

حمص- سانا

دیروز طلال البرازی استاندار حمص ضمن اشاره به اینکه  کارگاه های تعمیر و متخصصان به عملیات تعمیر در شهر تدمر آغاز کرده اند توضیح داد: مدت زمان لازم برای انجام این عملیات تعمیر توسط تعمیرکاران و متخصصان  تعیین می شود.

استاندار حمص در جریان بازدید از شهر پالمیرا بر اهمیت بررسی و ارزیابی آسیب های وارده به این شهر و تهیه برنامه ها و تحقیقات جهت انجام عملیات تعمیر و بازسازی تاکید کرد.

طلال البرازی استاندار حمص نیز درجریان این بازدید ضمن اشاره به آزادی مناطق میدان های گازی ” جزل وجحار وحيان والمهر” گفت: متخصصان تعمیر نیز به عملیات تعمیر و بازسازی این تاسیسات آغاز کردند.

غیاث/م.خ