لاوروف: آینده سوریه را خود ملت سوریه و بدون دخالت خارجی تعیین می کنند

مسکو-سانا

وزیر خارجه روسیه سیرگی لاوروف بار دیگر تاکید کرد: آینده سوریه به دست خود ملت سوریه و بدون دخالت خارجی تعیین می شود.

امروز سایت وزارت خارجه روسیه مصاحبه لاوروف با روزنامه روسی ازویستیا را منتشر کرد و گفت: قطعنامه شماره 2254 که شورای امنیت را جهت حل بحران سوریه به تصویب رسانده، راه را برای ایجاد یک جبهه مشترک و وسیعی در رابطه مبارزه با تروریسم با اشراف سازمان ملل متحد و حمایت همه ای آنهایی که با  تروریسم مخالفت دارند از جمله ارتش سوریه، هموار می کند.

ایهم حسون-حسین حبیب