چورکین: تحولات سوریه طرح موسوم به “ایجاد منطقه امن” را پشت سر گذاشته است

 

مسکو-سانا

نماینده دایم روسیه در سازمان بین الملل ویتالی چورکین تاکید کرد که تحولات جاری در سوریه طرح موسوم به “ایجاد منطقه امن” را پشت سر گذاشته است

چورکین امروز تصریح کرد که شروع به ایجادنوعی از مناطق امن وحتی اگر صورتا از دیدگاه قانو ن بین المللی واز طریق مشورت با دولت سوریه ایجاد شده باشد باعث اذهان وتلاش واموال از انجام ماموریت های مهم منوط به بازگشت آوارگان به منازل شان وتامین یک زندگی طبیعی برای آن ها را منحرف خواهد کرد وهمچنین وی تاکید کرد که بازگشت آوارگان می توان یک انگیزه قوی در راه پیشبرد روند یاجاد توافق سیاسی برای بحران در سوریه تشکیل دهد.

ت.میهوب

شاهد أيضاً

لاوروف: مردم اوکراین از دست حاکمان نئونازی آزاد خواهند شد

مسكو-سانا سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد : مردم اوکراین از دست حاکمان …