رئیس جمهور دکتر بشار اسد با یک هیئت از مجلس دومای روسیه به ریاست «دیمیتری سابلین» دیدار کرد

رئیس جمهور دکتر بشار اسد با یک هیئت از مجلس دومای روسیه به ریاست «دیمیتری سابلین» دیدار کرد

غیاث/م.خ