وزارت دفاع روسیه: عملیات نظامی علیه مخفیگاه های تروریست ها در محله های شرقی حلب به خاطر خروج غیرنظامیان از این محله ها متوقف شد

مسکو – سانا

وزارت دفاع روسیه تاکید کرد که عملیات  نظامی علیه مخفیگاه های تروریست ها  در محله های شرقی حلب به خاطر خروج غیرنظامیان از این محله ها متوقف شد.

ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد اعلام کرد، حدود 20 هزار غیر نظامی از محله های شرق حلب خارج شدند.

سخنگوی وزارت دفاع روسیه افزود حدود 1217 مسلح نیز در شرق حلب هم با بر زمین گذاشتن سلاح هایشان، تسلیم شدند..

وی تاکید کرد:عملیات ارتش سوریه علیه تروریست ها  به خاطر خروج غیرنظامیان از این محله ها متوقف شد.  عملیات نظامی علیه تروریست ها پس از خروج افراد غیر نظامی ادامه خواهد داشت.

غیاث/م.خ