مدیر کل موزه ملی چک اعلام کرد: ارائه مواد لازم برای حفظ آثار سوریه و بازسازی آن

براگ-سانا

مدیر کل موزه ملی چک در براگ « ميخال لوكيش» اعلام کرد که : در چارچوب برنامه کمک های انسانی و توسعه ای که توسط دولت جمهوری چک تصویب شده بود، موزه ملی این کشور مواد لازم برای حفظ آثار سوریه و مرمت و  بازسازی آن ارائه خواهد کرد و متخصصان آثار باستانی سوریه را آموزش می دهد.

لوكيش در مصاحبه با روزنامه چكي “ملادا فرونتا دنيس” اظهار داشت: بسیاری از قطعات آثار باستانی سوریه به طور مستقیم به براگ منتقل می شود و متخصصان موزه چک آن را بازسازی و مرمت می کنند.

لازم به ذکر است که، گروه تروریستی “داعش” تعدادی از اماکن باستانی و تاریخی در شهر «تدمر/پالمیرا» را خراب و شماری از قطعات باستانی را سرقت و به خارج کشور قاچاق کرده بود .

 

نیرمین خلیل