شورای فدراسیون روسیه از پارلمان های جهان درخواست حمایت از تلاش های مبذول برای حل و فصل بحران سوریه و هماهنگی برای مبارزه با تروریسم کرد

مسکو-تهران

شورای فدراسیون روسیه از پارلمان های جهان خواهان حمایت از تلاش های مبذول برای حل و فصل بحران سوریه و هماهنگی برای مبارزه با تروریسم شد.

شورای فدراسیون در بیانیه گفت: شورای فدراسیون روسیه از تمامی نمایندگان کشور های خارجی مربوطه را تقاضای پشتیبانی از تلاش های برگزاری گفتگوی سوری سوری و هماهنگی حملات نظامی علیه تروریست ها در سوریه و دیگر کشور های خاورمیانه می کند.

در این بیانیه نیز آمده: دخالت نظامی روسیه در سوریه منجر به تغییر ریشه ای در عملیات نظامی و همچنین ورود خسارت های مادی و بشری سنگین به تروریست ها شده است.

بیانیه فدراسیون روسیه از نظامیان روسیه بابت اینکه در عملیات نظامی در سوریه شرکت کرده اند و وظیفه نظامی خود انجام داده اند ،تشکر و قدر دانی کرد.

ایهم حسون