چنگنده های “ائتلاف بین المللی” زیرساخت‌های سوریه را هدف قرار می‌دهند و پله های العشاره و المیادین را منهدم کردند

دیر الزور – سانا

چنگنده های “ائتلاف بین المللی” به بهانه مبارزه با گروه “داعش ” زیرساخت‌های سوریه را هدف قرار می‌دهند.1

چنگنده های “ائتلاف بین المللی” به رهبری امریکا دو پل ه بر رودخانه فرات را منهدم کردند.

گزارشگر/سانا/ در دیر الزور گفت: حملات “ائتلاف” منجر به منهدم شدن پل شهر العشاره که دو ساحل فرات را به هم متصل می کرد و منهدم شدن پل المیادین شد. تخریب پل های فرات با هدف جداسازی حومه های این رودخانه از یکدیگر انجام شده است.

غیاث جاویش/م.خ