دستگیری16 فلسطینی از کرانه باختری توسط نیروهایی اشغالگر اسرائیل

قدس اشغالی – سانا 

نیروهای اشغالگر اسرائیل 16 فلسطینی را در مناطق مختلف  ا ز کرانه باختری دستگیر کردند.

به گزارش خبرگراری “وفا” فلسطین، نیروهای اشغالگر اسرائیل  / 9/ نفر فلسطینی  درشهر القدس و /4/ در استان بیت لحم و /2/ در اردوگاه العروب واقع شمال الخیل در کرانه باختری را بازداشت کردند .

 

نیرمین /ثناء 

شاهد أيضاً

المقداد به نخاله: سوریه از مبارزات مردم فلسطین و گروه های مقاومت و پاسخ قهرمانانه آنان به جنایات اشغالگران حمایت می کند

دمشق – سانا دکتر فيصل المقداد بر حمایت کامل سوریه از مبارزات مردم فلسطین و …