مهندس خمیس از موسسه صدا و سیما بازدید و یک جلسه مهم و نوعی با خبرگزاران تشکیل داده است

دمشق-سانا

در چارچوب برنا مه دولت مبنی بر توجه و اهمیت دادن به موسسات رسانه و ارتقای سطح آن و رسیدگی به مشکلات موجود یک هیات دولتی به ریاست رئیس کابینه عماد خمیس از موسسه الوحده و اداره کل صدا و سیما بازدید و روند کار آن از نزدیک مشاهده کرد.

وی در این بازدید بر اهمیت ارتقای و پیشرفت سطح کار اداری و عملی و محاسبه مقصران در کار را تاکید کرده است.

دستاندکاران نیز از چالش ها و سختی های مواجه با مهندس خمیس مطرح کردند و همچنین پیشنهادات و دیدگاه های لازم برای بهبود سطح موسسات رسانه ای به او را ارائه دادند.

خمیس از نقش برجسته رسانه های گروهی در شکل گیری افکار عمومی و تشخیص سیاست ها و میل ها صحبت به میان آورد.

وی از رسانه های ملی و فداکاری های خبرنگاران طی این جنگ تروریستی علیه سوریه را قدر دانی کرد.

ایهم حسون