هرش: تروریست ها از کشورهای جهان از طریق مرزهای ترکیه وارد سوریه می شوند

براگ- سانا

نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی «سيمور هرش» تأکید کرد که  آنچه که کشورهای غربی “مخالفان میانه رو” می نامند در سوریه وجود ندارد.

وی اشاره کرد که تروریست ها از کشورهای جهان از طریق مرزهای در ترکیه وارد سوریه می شوند.

هرش در مصاحبه ای با تلویزیون چک شب گذشته گفت: ” ترکیه نقش دوگانه در مورد مبارزه با گروه تروریستی داعش را ایفا می کند”.

وی با اشاره به وجود شواهدی در مورد روابط تجاری موجود بین ترکیه و گروه افراطی گفت : دولت آمریکا نیز شواهدی در این زمینه دارد.

هرش در مصاحبه خود با تلویزیون چک تأکید کرد که  : سرنوشتی جز شکستن در انتظار گروه تروریستی “داعش” نخواهد بود.

نیرمین خلیل