وزیر فرهنگ سوریه با سفیر آفریقای جنوبی راه های توسعه روابط فرهنگی بین دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار گرفت

دمشق- سانا

دیروز محمد الاحمد وزیر فرهنگ سوریه  با سفیر آفریقای جنوبی دیدار کرد.

در این دیدار توسعه و تقویت روابط فرهنگی بین دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار گرفت.3

وزیر فرهنگ سوریه با بیان اینکه کشور آفریقای جنوبی دوست سوریه است توضیح داد: آفریقای جنوبی نقش فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مهمی دارد،ما توافقنامه فرهنگی با آفریقای جنوبی را بررسی می کنیم.

به نوبه خود سفیر آفریقای جنوبی در سوریه گفت: سوریه کشوری با فرهنگ اصیل و ریشه دار است.4

سفیر آفریقای جنوبی ضمن اشاره به ضرورت تقویت روابط فرهنگی میان دو کشور گفت: وزارت فرهنگ سوریه تعدادی از پیشنهادها را در این مورد به ما ارائه کرد و آن پیشنهادها را با مقامات مسؤول در آفریقای جنوبی مورد بحث و بررسی خواهیم کرد.

غیاث/م.خ