استان حلب تمام تدابير لازم برای استقبال از خانواده های واهالی محله های شرقی شهر انجام داد

حلب- سانا

شهرداری شهر حلب تمام تدابير لازم برای استقبال از خانواده های واهالی که از سوی گروه های تروریستی در محله های شرقی شهر محاصره شده بودند، انجام داد.

منبع در شهرداری حلب به سانا یاد کرد که مسکن موقت وتمام خدمات لازم از قبیل شبکه های آبی ومواد غذایی وامدادی وغیره برای خانواده ها، آماده شد.

منبع افزدو که شهرداری حلب تلاش کرد که خدمات پزشکی  ودارو وتیم های متخصص برای کمک اهالی محاصره شده بودند از سوی تروریست ها ، اماده کرد.

حسين حبيب

شاهد أيضاً

به دستور رئیس جمهور اسد.. الهلال از محله های آزاد شده از سوی ارتش جمهوری عربی سوریه در حلب بازدید کرد

حلب- سانا امروز، به دستور رئیس جمهور دکتر بشار اسد معاون کل دبیر حزب بعث …