کابینه خدمت “منبر شهروند” را در پایگاه الکترونیکی خود برای تماس مستقیم با آن، راه اندازی کرد

دمشق-سانا

 هیأت دولت خدمت “منبر شهروند” را به هدف تماس مستقیم میان شهروندان و دولت، راه اندازی کرد.

کابینه با صدور یک بیانیه اعلام کرد که” هدف از راه اندازی این خدمت ، افزایش تعامل، تسهیل ارتباط با شهروندان و دریافت مشکلات و پیشنهادات خود و فرستادن آن به طور مستقیم به کابینه برای مقابله با آن و  اتخاذ اقدامات مناسبی به منظور حل همه مسایل و نگرانی های زندگی خودشان، است.”

 

نیرمین خلیل

 

شاهد أيضاً

نشست کابینه: مشخص شدن اقداماتی برای تقویت حضور محصولات موسسه عمومی صنایع غذایی در سالن های مؤسسه تجارت سوریه 

دمشق- سانا در جریان نشست امروز کابینه به ریاست مهندس حسین عرنوس، نخست وزیر کشورمان، …