برآورد تولید بیش از 70 هزار تن سیب در موسم زراعی جاری در استان سویدا

سويداء- سانا

اداره کشاورزی سویدا پیش بینی کرد که حدود 70.262 تن سیب در موسم زراعی جاری در استان سویدا تولید شود.

مهندس «اکرم سرای» مدیر اداره تولید گیاهی در اداره کشاورزی با بیان اینکه سطح زیر کشت سیب به 15408 هکتار می رسد گفت: با توجه به شرایط مناسب آب و هوا و افزایش سطح زیر کشت تولید سیب در موسم زراعی جاری افزایش یافت.

شایان به ذکر است که در سال زراعی گذشته 645ر39 تن سیب در استان سویدا تولید شد.

غیاث/م.خ