روحانی: ايران کمک به کشورهای همسایه را ادامه می دهید

تهران -سانا 

 

رییس جمهوری ایران “حسن روحانی ”  با اشاره به این که ملت ها باید خودشان بتوانند از استقلال، امنیت و ثبات خود به خوبی استفاده کنند،تاکید کرد : ما به عنوان همسایه کشورهایی که خودشان و دولت هایشان از ما استمداد طلبیده اند، به کمک های خود به آنان ادامه می دهیم.

حسن روحانی پس از نشست سران قوا گفت : امیدواریم مردم سوریه و عراق و یمن شاهد شرایط امن تر و با ثبات تری برای زندگی، باشند وی افزود: متاسفانه امروز شاهدیم که کشتارها ادامه دارد و تروریست ها به کارهای غیر انسانی خود ادامه می دهند

وی گفت: امیدواریم مردم عراق بتوانند تروریست ها را از کشورشان بیرون برانند و در سوریه نیز امیدواریم مردم شاهد شرایط امن تر و با ثبات تری برای زندگی، چه در ماه رمضان و چه در ماه های دیگر باشند.

وی اشاره کرد: سازمان های بین المللی هر روز از اعتبار و وزنشان بیشتر کاسته می شود و گفت که  وقتی دبیرکل سازمان ملل و سازمان ملل در برابر فشار یک کشور به دلیل تهدیدات مالی برای این که اسم آن کشور از لیست ناقضان کودک خارج بشود عقب نشینی می کند، به ما نشان می دهد دیگر سازمان های بین المللی حتی همان جایگاه ناقصی را که در گذشته داشته اند را هم ندارند.

 

نیرمین /ثناء