معاملات بورس اوراق بهادار دمشق به 251ر3 میلیون لیر رسید

دَمِشْق – سانا

 جلسه معاملات بورس اوراق بهادار دمشق با گردش / 23380 / سهم در 18 معامله با قیمت / 251ر3 /میلیون لیر، بسته شد.

شاخص بورس به معدل 47ر2 امتیاز کاهش یافت و بر قیمت 76ر1480 امتیاز بسته شد.

سهم بانک “الشام” به میزان   / 01ر0 / در صد افزایش یافت و بر قیمت / 52ر137 لير/ بسته شد.

سهم شرکت بیمه تکافلی /العقیله/   به میزان / 68ر1 / در صد افزایش یافت و بر قیمت / 88ر98 لير/ بسته شد.

سهم بانک قطر ملی  به میزان / 36ر1 / در صد کاهش  یافت و بر قیمت / 49ر146 لير/ بسته شد.

غياث/م.خ