عبد اللهيان با تأکید بر تداوم حمایت ایران از عراق و سوريه در مبارزه با تروريسم

تهران -سانا 

حسین اميرعبداللهيان، معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجۀ ایران با تأکید بر تداوم حمایت ایران از عراق و سوريه در مبارزه با تروريسم

عبداللهيان، در دیدار با معاون سياسی وزير خارجۀ عراق “نزار خیرالله ” گفته است سوريه صرفاً راه حل سياسي دارد و حاميان تداوم راهكار نظامی عامل ايجاد وقفه در تلاش‌های سياسی، بين المللی و انسان‌دوستانۀ سازمان ملل هستند

وی افزود: «تروريست‌ها و گروههای مسلح بی مسئوليت در سوريه با اقدامات اخير خود بار ديگر نشان دادند كه به آتش بس و گفتگوی سياسی هيچ تعهدی ندارند و تحركات آنان صرفاً در راستای ناامن سازی سوريه و كشتار مردم است.»

امیرعبداللهیان گفت: «بايد احترام به حاكميت ملی و تماميت ارضی عراق در سايه قانون اساسی اين كشور مورد تاكيد همه قرار گيرد و مبارزه با داعش نبايد بهانه نقض تماميت ارضی عراق قرار گيرد.»

 

نیرمین /ثناء