دستگیری 14 فلسطینی از کرانه باختری توسط نیروهایی اشغالگر اسرائیل

کرانه باختری -سانا 

 

بامداد امروز وشب گذشته ، نیروهای اشغالگر اسرائیل 14 فلسطینی را در تعدادی از مناطق کرانه باختری دستگیر کردند.

در گزارش خبرگراری های  فلسطینی  هم آمده است که : نیروهای اشغالگر اسرائیل با یورش بردن شهرک بیت فجار واقع در جنوب بیت لحم و شهرهای طولکرم ، قلیقله ،نابلس ،الخلیل ویطا / 14/  نفر فلسطینی را بازداشت کردند .

 

نیرمین /ثناء 

 

شاهد أيضاً

دستگیری 5 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی – سانا نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز 5 فلسطینی در کرانه باختری را دستگیر …