بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت / 78ر468/ لیر برای بانک ها و / 70ر467 / لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق – سانا

بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه / 78ر468 / لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و / 70ر467 /  لير را برای مؤسسه های صرافی به عنوان قيمت متوسط تعيين کرد.

بانک مرکزی سوریه ليست نرخ مبادلات ارز خارجی امروز اعلام کرد، ونرخ دلار در مقابل لير سوريه / 495 /  لیر را برای تحويل حواله های شخصی، تعيين کرد.

قيمت يورو در مقابل لير سوريه/ 45ر527 /  لير سوریه به عنوان قيمت متوسط برای بانک ها و / 23ر526 /  لیر سوریه برای مؤسسه های صرافی و / 95ر556 / لير سوریه برای تحويل حواله های شخصی تعيين شد.

غیاث/م.خ