گزارش غربی در خصوص تجارت سلاح:عربستان و امارات و قطر واردات تسلیحاتی خود را افزایش دادند

 

لندن-سانا

امروز روزنامه انگلیسی گاردین گزارشی در مورد افزایش تسلیحات و تجهیزات نظامی خود در مدت یک سال برخی کشو رهای خاور میانه به خصوص عربستان،امارات و قطر را منتشر کرد.

گاردین در این گزارش نوشته است که این اقدامات و تقلا این کشورها به مسلح کردن خود سئوال برانگیز است چرا که این امر نقش مهمی در جنگ افروزی در سوریه و عراق و لیبی و یمن را ایفا کند.

روزنامه بیان داشت: تازه ترین گزارشی در مورد تجارت اسلحه نشان داد که برخی کشورهای عربی با تایید دولت های غربی واردات خود در سال 2012 الی 2013از تفنگ ها و دیگر اسلحه سبک را بسیار افزایش داده است.

ایهم حسون-حسین حبیب