طلبه سوریه در خارج با وطن خود اعلام همبستگی کردند

 

پایتخت ها-سانا

امروز دانشجویان سوری محصل در خارج با همکاری انجمن ملی سوریه و هماهنگی سفارت های سوریه مستقر در پایتخت های مختلف جهان با وطن خود ابراز همبستگی کردند.

آنها با تاکید بر حمایت خود از کشور در مقابله با جنگ تروریستی و کمک به آرتش سوریه متعهد شدند که واقعیت های سوریه و جنایات تروریستی مرتکب را به گوش جهانیان برسانند.

ایهم حسون-حسین حبیب