زخمی شدن 7 سرباز ترکی درپی انفجار در شهر دیاربکر واقع در جنوب شرق ترکیه

آنکارا – سانا

امروز درپی انفجار یک بمب دست ساز در شهر دیاربکر واقع در جنوب شرق ترکیه 7 سرباز ترکی زخمی شدند.

رسانه های ترکی گفتند که یک بمب دست ساز در شهر دیاربکر همزمان با عبود خودرو وابسته به ارتش ترکیه 7 سرباز ترکی زخمی شدند.

پریروز درپی انفجار یک بمب دست ساز در شهر نصیبین واقع در جنوب شرق ترکیه  12 نفر از نیروهای امنیت ترکیه زخمی شدند.

غیاث/م.خ