الجعفری: کشور های حامی تروریست ها در سوریه و مانع از گنجاندن آنان در فهرست تروریسم، تدابیر ناعادلانه ضد مردم سوریه اتخاذ کردند

 

نیویورک-سانا

نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد بشار الجعفری تاکید کرد: کشور های حامی تروریست ها در سوریه و مانع از گنجاندن آنان در لایحه تروریسم با اتخاذ تدابیر ناعادلانه ضد مردم سوریه،از رنج ملت سوریه برای عرض‌ورزی‌های سیاسی خود بهره می‌برند.

الجعفری در نشست سازمان ملل متحد پیرامون وضعیت خاورمیانه گفت: از معاون دبیر کل امور بشر دوستانه انتظار داشتم که گزارش خود را با تسلیت گفتن دولت و مردم سوریه در پی شهادت صدها تن در بمب گذاری های طرطوس و جبله آغاز کند.

ایهم حسون-حسین حبیب