تیم الکرامه اولین تیم های که به دور نیمه نهایی در مسابقات جام جمهوری صعود کرد.

دمشق- سانا

تیم الکرامه  با تیم الحریه در چارچوب مسابقات جام حمهوری دیدار کرد،  در این دیدار دو تیم در وقت قانونی به نتیجه تساوی 1 بر 1 دست یافتند اما در ضربات پنالتی تیم الکرامه موفق شد با نتیجه 4 بر2  پیروز شود.

تیم الکرامه ما پیروزی امروز اولین تیم های که به دور نیمه نهایی در مسابقات جام جمهوری صعود  کرد.

حسین حبیب- ایهم حسون