یازجی : اقدامات اشغالگر صهیونیتی اوضاع بهداشتی سوری ها و خیم تر کرد

 

ژنو-سانا

شرکت کنندگان درفعالیت های سازمان بهداشت بین المللی در شست و نهمین دوره خود اوضاع سلامتی و بهداشتی مردم فلسطین و جولان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

وزیر بهداشت دکتر نزار یازجی در این جلسه به اوضاع بهداشتی مردم سوریه اشاره کرد و گفت: با اینکه دولت سوریه از سازمان های بین المللی خواستار فشار آوردن به اشغالگر صهیونیستی شده تا اینکه به مردم جولان اشغالی توجه کنند اما بی فایده بود و اوضاع بهداشتی و سلامتی مردم جولان روز به روز و خیم تر می شود.

ایهم حسون حسین حبیب