مجمع جهانی اسلام: تنها راه پایان دادن به خشونت و بحران در سوریه و دستیابی به آشتی ملی، راه حل سیاسی..و تصمیم گیری درباره سرنوشت  سوریه بایستی منحصرا توسط مردم سوریه است

تهران- سانا

شرکت کنندگان در هفتمین مجمع جهانی اسلام با تاکید بر حفظ وحدت، تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت ملی سوریه، اعتقاد دارد که تنها راه پایان دادن به بحران در سوریه، راه حل سیاسی است.

اعضای مجمع که دیروز به کار خود پایان داد، با صدور یک بیانیه بر حق تعیین سرنوشت ملت ها، و بر این که هر گونه تغییرات داخلی بایستی از طریق روش های دموکراتیک و صلح آمیز تأکید کردند.

مجمع در بیانیه خود بر این نکته تاکید می نماید که “موضوع رژیم اشغالگر قدس و جنایات مستمر آن علیه مردم فلسطین و لبنان همچنان بزرگ ترین مساله اصلی جهان اسلام را تشکیل می دهد.”

مجمع در بیانیه خود اشاره کرد که “جامعه جهانی شاهد تشدید و تقویت ظهور رفتار اسلام ستیزانه و اقدامات ضداسلامی در غرب میباشد، حمله به مسلمانان و مراکز اسلامی و ایجاد محدودیت های اجتماعی برای مسلمانان را قویاً محکوم نموده و از کشورهای میزبان اقلیت های اسلامی مصرانه می خواهد در چارچوب مقابله موثر با این پدیده از جمله از طریق اتخاذ تدابیر لازم عملی و تقنینی اقدام نمایند .

مجمع با اعتقاد به این که ظهور گروههای تکفیری، تشدید اقدامات تروریستی آن ها در اقصی نقاط جهان به ویژه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ایجاد جنگ و اختلاف میان مسلمانان به نیابت از دشمنان مشترک، نتیجه فریبکاری های دولت های طاغوتی است،از نخبگان جهان اسلام میخواهد تا ضمن اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی، متهورانه در مقابل توطئه های شوم دشمنان مشترک و حمایت های پیدا و پنهان آنها از پدیده های افراط گرایانه تروریستی، مقاومت و ایستادگی نمایند.

مجمع با تاکید مجدد بر این که مقابله موثر و ریشهکنی کامل داعش و دیگر گروههای تروریستی – تکفیری،  نیازمند پشتیبانی و حمایت جمعی و بیوقفه از سوی جامعه بین المللی است، همه کشورها، اندیشکدهها، پژوهشگران، علمای دینی و غیره را به مقابله با داعش ترغیب میکند. مجمع همچنین هر گونه تلاش برای دسته بندی تروریست ها به ” تروریست خوب ” و ” تروریست بد ” را غیرسازنده و غیرمجاز دانسته و آن را مردود میشمارد.

مجمع  با تاکید بر این که عراق در مقابل حملات دائمی تروریسم کور و خشونتی که با دستاویز قرار دادن دین صورت می گیرد..و از جامعه بین المللی و کشورهای عضو خود می خواهد تا از مردم و دولت عراق در غلبه بر این چالش اساسی حمایت نمایند.

اعضای مجمع پیشنهاد کردند با هدف کاهش اختلافات بین مذاهب، مدرسه ای با نام مدرسه تقریب بین مذاهب اسلامی با مشارکت مراجع و علمای عالی رتبه فقه اسلامی بتوانند به بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مناقشه آمیز پرداخته و راه حل هایی را ارائه دهند.

شایان به ذکر است که، هفتمین مجمع جهانی اسلام با حضور نمایندگان اندیشکدهها، پژوهشگران، مقامات سیاسی و نمایندگان مجالس از کشورهای جهان اسلام به میزبانی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ایران در یزد برگزار گردید.

نیرمین/ ثناء