پاپ فرانسیس برای شادی ارواح قربانیان حملات تروریستی طرطوس و جبله نماز خواند

واتیکان-سانا

پاپ فرانسیس برای شادی ارواح قربانیان حملات تروریستی طرطوس و جبله نماز خواند و به خانواده ای آنان تسلیت گفت.

ا ف ب به نقل از پاپ طی جلسه هفتگی در میدان بطرس مقدس گفت: بیشتر قربانیان از مردم بی دفاع هستند و بعد از مومنین حاضر در میدان جهت ابراز همدردی با آنان خواستار برپایی نماز شد.

ایهم حسون-حسین حبیب