سازمان بهداشت جهانی حمله تروریستی به بیمارستان ملی جبله را محکوم می کند

دمشق – سانا

سازمان بهداشت جهانی حمله تروریستی که دوشنبه گذشته  بیمارستان ملی جبله را هدف قرار داد و در پی آن تعدادی از تیم پزشکی این بیمارستان شهید یا زخمی شدند، را به شدت محکوم کرد.

سازمان بهداشت جهانی با صدور بیانیه ای گفت: حمله به بیمارستان جبله ملی نقض قوانین بین المللی به شمار می رود.

غیاث/م.خ