منبع نظامی به /سانا/: یگان هایی از ارتش و نیروهای مسلح با همکاری گروه های دفاع مردمی کنترل کامل نقطه«قلعه الهری» و نقطه «619» و نقطه «711» واقع در شمال شرق شهر تدمر را به دست گرفتند

منبع نظامی به /سانا/: یگان هایی از ارتش و نیروهای مسلح با همکاری گروه های دفاع مردمی کنترل کامل نقطه«قلعه الهری» و نقطه «619» و نقطه «711» واقع در شمال شرق شهر تدمر را به دست گرفتند.

غیاث/م.خ

شاهد أيضاً

یک هواپیمای کمک‌رسان ایرانی وارد فرودگاه بین‌المللی حلب شد

حلب-سانا عصر امروز یک فروند هواپیمای امدادی ایرانی حامل کمک های پزشکی، غذایی و بشردوستانه …