رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد با علی اکبر ولایتی دیدار کرد

رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد با  دکتر علی اکبر ولایتی دیدار کرد.

غیاث جاویش/م.خ