علی لارجانی رئیس مجلس شورای ایران: ما به حمایت از سوریه و عراق در مبارزه با تروریسم ادامه می دهیم

تهران – سانا

رئیس مجلس شورای ایران علی لارجانی تاکید کرد که ایران به حمایت از سوریه و عراق در مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد.

رئیس مجلس شورای ایران طی سخنرانی خود در اولین نشست علنی مجلس شورای این کشور تاکید کرد: ایران به حمایت از سوریه و عراق در مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد.

غیاث/م.خ